Το Cori είναι ένα ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιείται στον τομέα της χειρουργικής, συγκεκριμένα για επεμβάσεις στο γόνατο. Ανήκει στην εταιρεία Smith & Nephew, η οποία είναι κορυφαία στον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας και εξειδικεύεται σε προϊόντα και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική.

Το Cori χρησιμοποιείται από χειρουργούς για την εκτέλεση ακριβών επεμβάσεων στο γόνατο με τη βοήθεια ρομποτικής τεχνολογίας.

Ρομποτική Αρθροπλαστική Χειρουργική στο Γόνατο μπορεί να προσφέρει ακρίβεια και ασφάλεια στις επεμβάσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών και επιτυγχάνοντας βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Ο χειρουργός ελέγχει το ρομπότ μέσω ενός υπολογιστή και καθοδηγεί τις κινήσεις του για την ακριβή τοποθέτηση εμφυτευμάτων ή για άλλες χειρουργικές διαδικασίες.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερες επιπλοκές κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση.  Η χρήση του Cori της Smith & Nephew αποτελεί ένα παράδειγμα πώς η ρομποτική τεχνολογία ενσωματώνεται στην ιατρική για τη βελτίωση της χειρουργικής πρακτικής και την παροχή καλύτερης περίθαλψης στους ασθενείς.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής στο γόνατο με τη χρήση του Cori της Smith & Nephew περιλαμβάνουν:

 Ακρίβεια: Το Cori επιτρέπει στον χειρουργό να εκτελεί ακριβείς κινήσεις και τοποθετήσεις εμφυτευμάτων με υψηλή ακρίβεια, η οποία είναι σημαντική για επεμβάσεις στο γόνατο.

Ελαχιστοποίηση του τραύματος: Η ρομποτική χειρουργική συχνά απαιτεί μικρότερες τομές στον ασθενή σε σύγκριση με τις παραδοσιακές χειρουργικές επεμβάσεις, προσφέροντας έτσι ελαχιστοποίηση του τραύματος και γρηγορότερη ανάρρωση.

Ελάχιστος πόνος και απώλεια αίματος: Επειδή οι επεμβάσεις είναι πιο ακριβείς και ελαχιστοποιείται η περιττή τραυματοποίηση, οι ασθενείς συνήθως αντιμετωπίζουν λιγότερο πόνο και απώλεια αίματος.

Συντομότερη νοσηλεία: Επειδή η ανάρρωση είναι συνήθως πιο γρήγορη και αποτελεσματική, οι ασθενείς παραμένουν λιγότερο χρόνο στο νοσοκομείο.

Προσαρμοστικότητα: Οι χειρουργοί μπορούν να προσαρμόσουν τη χειρουργική διαδικασία στις ανάγκες του κάθε ασθενούς, βασιζόμενοι στις μοναδικές τους ανατομικές χαρακτηριστικές.

Προσομοίωση Επέμβασης: Πραγματοποιείται προσομοίωση της επέμβασης πριν από την πραγματική χειρουργική επέμβαση.

 Ακριβής Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων: Εξασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην αρθροπλαστική του γόνατο και η εξισορρόπηση των μαλακών μορίων γύρω από την άρθρωση.

Real time πληροφορίες για τη θεση του εμφυτεύματος: Ο χειρουργός διεγχειρητικά εχεί την πληροφορία για το πως τοποθετείται το εμφύτευμα

Ρομποτικό Σύστημα CORI: Το Cori  θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα ρομποτικά συστήματα στον κόσμο και δεν απαιτεί αξονική ή επιπλέον ακτινογραφία.

Χωρίς Επιβάρυνση από Ακτινοβολία: Η επέμβαση γίνεται χωρίς την ανάγκη για αξονική τομογραφία, μειώνοντας την έκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία.

 Υψηλή Ανάλυση κατά τη Διάρκεια του Χειρουργείου: Παρέχει υψηλή ανάλυση και πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της επέμβασης για τη λειτουργία των συνδέσμων του γόνατος.

Ποικιλία Επιλογών: Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης 6 διαφορετικών τύπων αρθροπλαστικής γόνατος ανάλογα με την ηλικία και τη δραστηριότητα του ασθενούς.

Αυτά τα πλεονεκτήματα καθιστούν τη ρομποτική χειρουργική μια αποτελεσματική και ασφαλή επιλογή για πολλούς ασθενείς.

ΜΥΘΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ ¨Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συντομότερη Νοσηλεία: Ο χρόνος νοσηλείας μειώνεται στο εύρος 1-2 ημερών.

Ο χρόνος νοσηλείας είναι ακριβώς ο ίδιος

Καινοτόμο Υλικό: Η τοποθέτηση του υλικού oxinum, ένα καινοτόμο υλικό αρθροπλαστικής με χαμηλό συντελεστή τριβής.

Τα εμφυτεύματα είναι τα ίδια. Το oxinium ως υλικο στην αρθροπλαστικη γόνατος υπάρχει πολυ πριν από τα ρομποτικά συστήματα

Κινητοποίηση: Ο ασθενής μπορεί να ανακάμψει και να κινηθεί την ίδια μέρα της επέμβασης.

Τόσο με όσο και χωρίς ρομποτικό σύστημα ο ασθενής κινητοποιείται την ίδια ημέρα

Πριν από μια Ρομποτική Αρθροπλαστική Χειρουργική στο Γόνατο, οι ασθενείς πρέπει να συζητήσουν λεπτομερώς με τον χειρουργό τους για τις πλεονεκτήματα, τους κινδύνους και τις επιλογές της χειρουργικής τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί. Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και τις ατομικές ανάγκες του.