Πώς γίνεται η εξέταση και ποιό το κόστος του πελματογραφήματος;


Το πελματογράφημα
είναι μια ανώδυνη και σχετικά γρήγορη εξέταση με την οποία καταγράφονται ψηφιακά οι πιέσεις που ασκούνται σε κάθε σημείο του πέλματος. Για την συγκεκριμένη εξέταση χρησιμοποιείται ένα είδος συσκευής, το οποίο με την βοήθεια ειδικών αισθητήρων απεικονίζει τις κινήσεις, τον τρόπο βάδισης και την στάση του εξεταζόμενου, ο οποίος απλά στέκεται ή περπατάει συμφωνα με τις οδηγίες του έμπειρου προσωπικόυ μας πάνω στον πελματογράφο. Τελειώνοντας την εξέταση ο ιατρός θα κρίνει εάν είναι απαράιτητος ο σχεδιασμός ορθοτικών πελμάτων ή άλλων ενεργειών.

Το κόστος ενός πελματογραφήματος ισοδυναμεί περίπου με μία επίσκεψη στο ορθοπεδικό μας ιατρείο στο Μαρούσι.

Διορθώνοντας τυχόν ατέλειες στο μηχανισμό κίνησης και εξασφαλίζοντας την ίσια κατανομή του βάρους στα δύο μας πόδια, μπορούν να αποφευκτούν χρόνιες παθήσεις, κατάγματα, διαστρέμματα και τραύματα γενικότερα

Το Πελματογράφημα χρησιμοποιείται εώς διαγνωστικό εργαλείο

  • Εκτίμηση ορθοστατικών ανωμαλιών στα πέλματα και το πόδι (πλατυποδία, κοιλοποδία, κότσι)

  • Ανίχνευση ανισορροπιών του κέντρου βάρους του σώματος (σκολίωση, ανισοσκελία)

  • Προσδιορισμό της λανθασμένης φόρτισης των αξόνων του σώματος ως αιτία εμφάνισης ενοχλήσεων στην μέση και στα γόνατα

  • Προσδιορισμός της κατανομής της πίεσης και του φορτίου σε περιπτώσεις παραμορφωμένων ποδιών (διαβητικές και ρευματικές παθήσεις)

  • Διαγνωστικό εργαλείο εκτόπισης υπερφορτίσεων των ποδιών (σε προβλήματα ορθοστασίας)

  • Τεκμηρίωση της προόδου του θεραπευτικού έργου