Κατά την εισαγωγή διαπιστώθηκε κάταγμα του δεξιού μηριαίου. Πραγματοποιήθηκε οστεοσύνθεση με πλάκα. Η μετεγχειρητική πορεία εξελίχθηκε ομαλά. Η ασθενής κινητοποιήθηκε αρχικά χωρίς φόρτιση του δεξιού ποδιού. 2 μήνες μετά την επέμβαση αποκαταστάθηκε η κινητικότητα.

Εξήγηση ακτινογραφιών

Ακτινογραφίες 1 2 και 3 προεγχειρητικές λήψεις 4,5 και 6 μετεγχειρητικές λήψεις

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα

Οστεοσύνθεση με πλάκα