74χρονη ασθενής με πτώση το βράδυ καθώς πήγαινε στην τουαλέτα. Είχε γίνει αρθροπλαστική γόνατος δεξιά πριν 6 χρόνια. Κατά την εισαγωγή διαπιστώθηκε κάταγμα του δεξιού μηριαίου.

Πραγματοποιήθηκε οστεοσύνθεση με πλάκα. Η μετεγχειρητική πορεία εξελίχθηκε ομαλά. Η ασθενής κινητοποιήθηκε αρχικά χωρίς φόρτιση του δεξιού ποδιού. 2 μήνες μετά την επέμβαση αποκαταστάθηκε η κινητικότητα

Εξήγηση ακτινογραφιών

Ακτινογραφίες 1 2 και 3 προεγχειρητικές λήψεις

4,5 και 6 μετεγχειρητικές λήψεις

1 (1) 2 (1) 3 4 (1) 5 6