Αρθροπλαστική Almis

Δύο λόγια για την αρθροπλαστική ALMIS από τoν Ιατρό.

Αρθροπλαστική με κοντό στυλεό

Αρθροπλαστική ισχίου με κοντό στυλεό. Η αρθροπλαστική του ισχίου είναι στις μέρες μας μια από τις πιο διαδεδομένες ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις.