Συνέντευξη  του ιατρού στην εκπομπή Showing Therapy

Συνέντευξη  του ιατρού στην εκπομπή Showing Therapy, κύριες απαντήσεις σε θέματα ορθοπεδικής από τον ιατρό.