Ορθοπαιδική παίδων

Η ορθοπεδική παίδων ασχολείται με τις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος των παιδιών από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωσή τους. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία εμφανίζονται κατά τη βρεφική ηλικία (δυσπλασία ισχίου), κατά την παιδική ηλικία (θέματα βάδισης), όπως επίσης και τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Επισημαίνεται ότι κάποια προβλήματα εμφανίζονται πρόσκαιρα και διορθώνονται όσο το παιδί μεγαλώνει. Άλλα προβλήματα χρήζουν έγκαιρης και αποτελεσματικής ιατρικής παρέμβασης. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η μυοσκελετική ιδιαιτερότητα του παιδικού σώματος, το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται.

Οι κυριότερες παθήσεις των παιδιών αφορούν σε ανατομικές νεογνικές δυσπλασίες, σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (κύφωση, σκολίωση), σε διαταραχές της βάδισης και σε αθλητικές κακώσεις.

Για όλες τις παθήσεις η έγκαιρη και η ορθή διάγνωση είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη του παιδιού.

Δίνεται μεγάλη προσοχή στην κινητική ανάπτυξη και τις συνακόλουθες κινητικές δεξιότητες με την πάροδο του χρόνου. Το πελματογράφημα δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση των μυών, τον τρόπο υποδοχής των φορτίσεων στα πέλματα και αποκαλύπτει παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης. Με τα δεδομένα αυτά παρέχεται η δυνατότητα ιατρικής παρέμβασης για τη διασφάλιση της ορθής ανάπτυξης του παιδιού. 

Εξαιρετικής σπουδαιότητας για τη διαφύλαξη της ομαλής ανάπτυξης των παιδιών είναι η διαχείριση των καταγμάτων. Συχνά απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται μετεγχειρητικά η πρόοδος του τραύματος, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχεται στο παιδί η στοιχειώδης και ασφαλής ελευθερία κινήσεων μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του.